SK EN

License/Rights


Všetky fotografie na tejto webovej stránke podliehajú autorským právam. Bez informovania autora je zakázané fotografie používať na iných webových stránkach alebo vo vytlačenej podobe.

Striktný zákaz neautorizovaného použitia

V prípade Vášho záujmu o zakúpenie licencie na použitie fotografie alebo o objednanie vytlačenej fotografie, ma kontaktujte prosím na email krchnak123@yahoo.com